Hypertensie - Hoge bloeddruk

Hypertensie of hoge bloeddruk wordt ook wel de stille doder genoemd en is één van de meest voorkomende aandoeningen ter wereld: naar schatting 1 miljard mensen heeft een te hoge bloeddruk!

Hypertensie is de belangrijkste doodsoorzaak in Europa en in België alleen sterven elk jaar 15.000 mensen aan de gevolgen van hoge bloeddruk.

Gezien de enorme aantallen mensen met hypertensie zorgt de aandoening ook voor enorme kosten voor de ziekteverzekering. Zowel het behandelen van de hoge bloeddruk als de behandeling van de mogelijke gevolgen ervan nemen grote happen uit de budgetten voor gezondheidszorg van de overheden. Een Amerikaanse studie maakt gewag van een jaarlijkse uitgave van 55 miljard US Dollar, voor de behandeling van hypertensie patiënten

We trachten op deze website op een eenvoudige manier uit te leggen wat hypertensie is en wat er aan te doen is.

 • Bloeddruk
  De bloeddruk is de druk die op het bloed in de bloedvaten staat en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de slagkracht van het hart, de hoeveelheid bloed en de elasticiteit van de bloedvaten
 • Bloeddruk Meten
  Bloeddruk kan gementen worden door de arts met een kwikbloeddrukmeter of zelf met een electronische bloeddrukmeter. Het is belangrijke een gevalideerd toestel te gebruiken
 • Hoge Bloeddruk
  Hoge Bloeddruk of hypertensie is een bloeddruk die hoger is dan 140/90 in rust. Hoge bloeddruk is een risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziektes
 • Prehypertensie
  Prehypertensie is een hoog normale bloeddruk en evolueert vaak naar hypertensie. Meer en meer aandacht gaat uit naar deze aandoening
 • Oorzaak
  Meestal kan men geen oorzaak vaststellen die leidt tot hypertensie. Men spreekt dan van primaire hypertensie. Sommige ziektes kunnen ook hoge bloeddruk veroorzaken
 • Symptomen
  Hypertensie geeft zelden symptomen. Het gevaar van de ziekte schuilt in het verhoogde risico op de ontwikkeling van dodelijke hart-en vaatziekten.
 • Diagnose
  De diagnose van hypertensie wordt gesteld met een bloeddrukmeter. Een eenmalige meting heeft weinig waarde. Men moet gedurende een langere periode op geregelde tijdstippen de bloeddruk meten
 • Behandeling
  Hypertensie kan behandeld door aanpassingen aan de levensstijl en met medicijnen. Verschillende klassen van medicatie zijn beschikbaar.
 • Bloeddruk Controleren
  Het is erg belangrijk om de bloeddruk regelmatig te controleren. De internationale richtlijnen geven aan dat mensen met hypertensie zelf een bloeddrukmeter in huis zouden moeten hebben